Ascofer 50 drażetek

4,12

Ascofer to lek bez recepty zawierający w 1 tabletce dawkę 200mg żelaza (II) glukonianu, co odpowiada 23,2mg jonów żelaza (II). Wskazaniem do stosowania leku jest potrzeba uzupełnienia niedoborów żelaza w organizmie związanych z utratą krwi, zwiększenie zapotrzebowania organizmu na żelazo, stany związane z zaburzeniami wchłaniania żelaza lub z dietą zawierającą za mało żelaza. Żelazo jest składnikiem białek przenoszących i zużywających tlen (hemoglobina i mioglobina) oraz wielu enzymów przenoszących energię. Jego niedobór może zaburzać metabolizm. Opakowanie zawiera 50 tabletek powlekanych.
Wskazania
Lek Ascofer stosuje się w stanach:niedoboru żelaza związanych z utratą krwi (po urazach, przewlekłych krwawieniach, zabiegach operacyjnych, dializach, u kobiet z obfitymi krwawieniami miesiączkowymi);zwiększonego zapotrzebowania organizmu na żelazo (u dzieci w czasie intensywnego wzrostu, w czasie ciąży i karmienia piersią);związanych z zaburzeniami wchłaniania (po resekcji żołądka, zespół złego wchłaniania, uporczywe biegunki) lub z dietą zawierającą za mało żelaza.

Skład
1 tabletka zawiera:substancję czynną: żelaza (II) glukonian 200mg, co odpowiada 23,2mg jonów żelaza. pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: kwas askorbowy, talk, skrobia ziemniaczana, kwas stearynowy, glikol propylenowy oraz powłoczka AquaPolish P red o składzie: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, talk, tytanu dwutlenek (E 171), czerwień Allura AC, lak (E 129), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Działanie
Żelazo spełnia istotną rolę w procesie oddychania tkankowego, w przenoszeniu tlenu za pośrednictwem czerwonych ciałek krwi.

DawkowanieDorośli: leczniczo: zwykle 2 tabletki powlekane trzy razy na dobę w czasie jedzenia lub po posiłku; w znacznych niedoborach 2 tabletki powlekane 4 razy na dobę. Zapobiegawczo: około 60mg żelaza (3 tabletki powlekane) na dobę w dawkach podzielonych. Dzieci w wieku powyżej 3 lat: leczniczo 4mg do 6mg żelaza na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Zapobiegawczo: 2mg na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.Uzyskanie pełnego efektu leczniczego wymaga regularnego i długotrwałego stosowania. Podawać doustne.O długości leczenia powinien zadecydować lekarz.

PrzeciwwskazaniaJeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,Jeśli u pacjenta stwierdzono choroby krwi: hemosyderozę, hemochromatozę, niedokrwistość hemolityczną i aplastyczną, choroby rozrostowe.Jeśli pacjent poddany jest wielokrotnym transfuzjom (przetaczaniu) krwi.Jeśli pacjent otrzymuje w postaci kroplówek dożylnych inne leki zawierające żelazo.Jeśli stwierdzono u pacjenta porfirię skórną późną (chorobę spowodowaną nieprawidłowym wytwarzaniem hemu – składnika hemoglobiny).Jeśli pacjent ma zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego.Jeśli pacjent ma marskość wątroby.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
Działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit:
biegunki, zaparcia, nudności, wymioty, zgaga, bóle w nadbrzuszu.w takich przypadkach wskazane jest zmniejszenie dawki leku.
Zaburzenia układu immunologicznego:
reakcje nadwrażliwości.
Interakcje
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.Wchłanianie żelaza zmniejsza środki zobojętniające sok żołądkowy, niektóre antybiotyki (np. pochodne tetracykliny, neomycyna), cholestyramina, trójkrzemian magnezu, trientyna, entakapon, inhibitory pompy protonowej, sole wapnia i bizmutu, wyciągi z trzustki.Wchłanianie soli żelaza i antybiotyków z grupy tetracyklin może być zmniejszone w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków.Wchłanianie żelaza i cynku może być zmniejszone w przypadku ich jednoczesnego stosowania.Wchłanianie żelaza zwiększa się w obecności kwasu askorbowego (witaminy C).Podawane doustne związki żelaza osłabiają działanie metylodopy, lewodopy, karbidopy, bisfosfonianów i tyroksyny (nasilają objawy niedoczynności tarczycy).Żelazo zmniejsza wchłanianie penicylaminy, fluorochinolonów (cyprofloksacyny, norfloksacyny, lewofloksacyny, ofloksacyny) oraz mykofenolanu mofetylu.Antybiotyk chloramfenikol może opóźniać działanie żelaza.Należy unikać łączenia żelaza z dimerkaprolem.Jednoczesne stosowanie leków zawierających wodorowęglany, węglany, szczawiany lub fosforany zmniejsza wchłanianie żelaza.Przy zażywaniu doustnych preparatów żelaza należy zachować odstęp przynajmniej jednej godziny przed lub dwóch godzin po wymienionych lekach.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Ascofer należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku, zwłaszcza u dzieci.Nie należy samodzielnie stosować leku Ascofer na podstawie podejrzenia, że wystąpił niedobór żelaza w organizmie.Nie należy samodzielnie stosować leków zawierających żelazo przez długie okresy bez zalecenia lekarza, gdyż może to prowadzić do szkodliwego odkładania nadmiaru żelaza w organizmie.Należy poinformować lekarza jeśli pacjent ma zapalenie wątroby lub zaburzenia czynności wątroby, choroby nerek, zapalenie jelit lub czynną chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy.Stosowanie leku może spowodować czarne zabarwienie stolców wskutek obecności niewchłoniętego żelaza; nie wpływa to na skuteczność działania leku i nie zagraża zdrowiu.U osób starszych istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.Nie należy zażywać doustnych preparatów żelaza w ciągu jednej godziny przed lub dwóch godzin po wymienionych lekach i produktach spożywczych.Stosowanie produktu leczniczego może spowodować czarne zabarwienie stolców wskutek obecności niewchłoniętego żelaza. Nie wpływa to na skuteczność działania produktu i nie zagraża zdrowiu.Ascofer zawiera barwnik azowy: czerwień Allura AC, lak (E 129). Produkt może powodować reakcje alergiczne.Ostrożność należy zachować u osób starszych ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.Przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego należy wykluczyć inne przyczyny zaburzeń obrazu krwi niż niedobór żelaza.Należy zachować środki ostrożności w przypadku współistnienia: zapalenia wątroby lub zaburzenia czynności wątroby;chorób nerek;stanów zapalnych jelit;czynnej choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy.
Dzieci i młodzież
Nie należy przekraczać zalecanych dawek, zwłaszcza u dzieci.
Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Profilaktyczne stosowanie żelaza w II i III trymestrze ciąży oraz podczas laktacji jest pożądane, lecz wymaga badań morfologii krwi celem ustalenia właściwej dawki leku. Nadmierna dawka żelaza może być szkodliwa dla płodu lub karmionego piersią dziecka. Zalecane dzienne spożycie żelaza dla kobiet w ciąży i karmiących piersią wynosi 26 mg.
Podmiot odpowiedzialny
Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA
ul. J. Lea 208
30-133 Kraków
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Opis

Ascofer 50 drażetek

Espefa

Ascofer to lek bez recepty zawierający w 1 tabletce dawkę 200mg żelaza (II) glukonianu, co odpowiada 23,2mg jonów żelaza (II). Wskazaniem do stosowania leku jest potrzeba uzupełnienia niedoborów żelaza w organizmie związanych z utratą krwi, zwiększenie zapotrzebowania organizmu na żelazo, stany związane z zaburzeniami wchłaniania żelaza lub z dietą zawierającą za mało żelaza. Żelazo jest składnikiem białek przenoszących i zużywających tlen (hemoglobina i mioglobina) oraz wielu enzymów przenoszących energię. Jego niedobór może zaburzać metabolizm. Opakowanie zawiera 50 tabletek powlekanych.
Wskazania
Lek Ascofer stosuje się w stanach:niedoboru żelaza związanych z utratą krwi (po urazach, przewlekłych krwawieniach, zabiegach operacyjnych, dializach, u kobiet z obfitymi krwawieniami miesiączkowymi);zwiększonego zapotrzebowania organizmu na żelazo (u dzieci w czasie intensywnego wzrostu, w czasie ciąży i karmienia piersią);związanych z zaburzeniami wchłaniania (po resekcji żołądka, zespół złego wchłaniania, uporczywe biegunki) lub z dietą zawierającą za mało żelaza.

Skład
1 tabletka zawiera:substancję czynną: żelaza (II) glukonian 200mg, co odpowiada 23,2mg jonów żelaza. pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: kwas askorbowy, talk, skrobia ziemniaczana, kwas stearynowy, glikol propylenowy oraz powłoczka AquaPolish P red o składzie: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, talk, tytanu dwutlenek (E 171), czerwień Allura AC, lak (E 129), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Działanie
Żelazo spełnia istotną rolę w procesie oddychania tkankowego, w przenoszeniu tlenu za pośrednictwem czerwonych ciałek krwi.

DawkowanieDorośli: leczniczo: zwykle 2 tabletki powlekane trzy razy na dobę w czasie jedzenia lub po posiłku; w znacznych niedoborach 2 tabletki powlekane 4 razy na dobę. Zapobiegawczo: około 60mg żelaza (3 tabletki powlekane) na dobę w dawkach podzielonych. Dzieci w wieku powyżej 3 lat: leczniczo 4mg do 6mg żelaza na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Zapobiegawczo: 2mg na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych.Uzyskanie pełnego efektu leczniczego wymaga regularnego i długotrwałego stosowania. Podawać doustne.O długości leczenia powinien zadecydować lekarz.

PrzeciwwskazaniaJeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,Jeśli u pacjenta stwierdzono choroby krwi: hemosyderozę, hemochromatozę, niedokrwistość hemolityczną i aplastyczną, choroby rozrostowe.Jeśli pacjent poddany jest wielokrotnym transfuzjom (przetaczaniu) krwi.Jeśli pacjent otrzymuje w postaci kroplówek dożylnych inne leki zawierające żelazo.Jeśli stwierdzono u pacjenta porfirię skórną późną (chorobę spowodowaną nieprawidłowym wytwarzaniem hemu – składnika hemoglobiny).Jeśli pacjent ma zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego.Jeśli pacjent ma marskość wątroby.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
Działania niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit:
biegunki, zaparcia, nudności, wymioty, zgaga, bóle w nadbrzuszu.w takich przypadkach wskazane jest zmniejszenie dawki leku.
Zaburzenia układu immunologicznego:
reakcje nadwrażliwości.
Interakcje
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.Wchłanianie żelaza zmniejsza środki zobojętniające sok żołądkowy, niektóre antybiotyki (np. pochodne tetracykliny, neomycyna), cholestyramina, trójkrzemian magnezu, trientyna, entakapon, inhibitory pompy protonowej, sole wapnia i bizmutu, wyciągi z trzustki.Wchłanianie soli żelaza i antybiotyków z grupy tetracyklin może być zmniejszone w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków.Wchłanianie żelaza i cynku może być zmniejszone w przypadku ich jednoczesnego stosowania.Wchłanianie żelaza zwiększa się w obecności kwasu askorbowego (witaminy C).Podawane doustne związki żelaza osłabiają działanie metylodopy, lewodopy, karbidopy, bisfosfonianów i tyroksyny (nasilają objawy niedoczynności tarczycy).Żelazo zmniejsza wchłanianie penicylaminy, fluorochinolonów (cyprofloksacyny, norfloksacyny, lewofloksacyny, ofloksacyny) oraz mykofenolanu mofetylu.Antybiotyk chloramfenikol może opóźniać działanie żelaza.Należy unikać łączenia żelaza z dimerkaprolem.Jednoczesne stosowanie leków zawierających wodorowęglany, węglany, szczawiany lub fosforany zmniejsza wchłanianie żelaza.Przy zażywaniu doustnych preparatów żelaza należy zachować odstęp przynajmniej jednej godziny przed lub dwóch godzin po wymienionych lekach.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Ascofer należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.Nie należy przekraczać zalecanych dawek leku, zwłaszcza u dzieci.Nie należy samodzielnie stosować leku Ascofer na podstawie podejrzenia, że wystąpił niedobór żelaza w organizmie.Nie należy samodzielnie stosować leków zawierających żelazo przez długie okresy bez zalecenia lekarza, gdyż może to prowadzić do szkodliwego odkładania nadmiaru żelaza w organizmie.Należy poinformować lekarza jeśli pacjent ma zapalenie wątroby lub zaburzenia czynności wątroby, choroby nerek, zapalenie jelit lub czynną chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy.Stosowanie leku może spowodować czarne zabarwienie stolców wskutek obecności niewchłoniętego żelaza; nie wpływa to na skuteczność działania leku i nie zagraża zdrowiu.U osób starszych istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.Nie należy zażywać doustnych preparatów żelaza w ciągu jednej godziny przed lub dwóch godzin po wymienionych lekach i produktach spożywczych.Stosowanie produktu leczniczego może spowodować czarne zabarwienie stolców wskutek obecności niewchłoniętego żelaza. Nie wpływa to na skuteczność działania produktu i nie zagraża zdrowiu.Ascofer zawiera barwnik azowy: czerwień Allura AC, lak (E 129). Produkt może powodować reakcje alergiczne.Ostrożność należy zachować u osób starszych ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.Przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego należy wykluczyć inne przyczyny zaburzeń obrazu krwi niż niedobór żelaza.Należy zachować środki ostrożności w przypadku współistnienia: zapalenia wątroby lub zaburzenia czynności wątroby;chorób nerek;stanów zapalnych jelit;czynnej choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy.
Dzieci i młodzież
Nie należy przekraczać zalecanych dawek, zwłaszcza u dzieci.
Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Profilaktyczne stosowanie żelaza w II i III trymestrze ciąży oraz podczas laktacji jest pożądane, lecz wymaga badań morfologii krwi celem ustalenia właściwej dawki leku. Nadmierna dawka żelaza może być szkodliwa dla płodu lub karmionego piersią dziecka. Zalecane dzienne spożycie żelaza dla kobiet w ciąży i karmiących piersią wynosi 26 mg.
Podmiot odpowiedzialny
Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA
ul. J. Lea 208
30-133 Kraków
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Ceneo

Zdrowie

Leki bez recepty

Serce i układ krążenia

Ascofer 50 drażetek

prawidlowe ob, odpormax forte, olej z pestek malin na twarz, krętki boreliozy, miłorząb japoński na szumy uszne, syropy na przeziębienie, lek przeciwbólowy dexak, proursan ulotka, clemastinum syrop cena bez recepty, wyprawka do szpitala dla noworodka, czopki paracetamol dla dzieci, spirulina w proszku, apteka zawiszy opinie, operacja tarczycy, prapizm, maść na oparzenia skóry wrzątkiem, naproxen cena, odżywki na przytycie dla dziewczyn

yyyyy