Pronasal Control 50Mg 60 Dawek

14,91

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Po zastosowaniu leku mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości (alergiczne).Reakcje te mogą być ciężkie, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską, jeśli wystąpią objawy, takie jak:obrzęk twarzy, języka lub gardła,problemy z przełykaniem,pokrzywka,świszczący oddech lub trudności w oddychaniu.Jeśli kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa przyjmuje się w dużych dawkach przez długi czas, działania niepożądane mogą występować z powodu wchłaniania się leku w organizmie.Większość osób nie zgłasza żadnych działań niepożądanych po zastosowaniu aerozolu do nosa, jednak u niektórych osób po zastosowaniu leku Pronasal Control lub innego kortykosteroidu w postaci aerozolu do nosa wystąpiły następujące działania niepożądane:
Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):
ból głowy,kichanie i podrażnienie/pieczenie błony śluzowej nosa,krwawienie z nosa [występowało bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób) u pacjentów z polipami nosa, którzy stosowali dwie dawki leku Pronasal Control do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę],ból nosa lub gardła,owrzodzenie błony śluzowej nosa,zakażenie górnych dróg oddechowych
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
wzrost ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) i (lub) zaćma powodujące zaburzenia widzenia,uszkodzenie przegrody nosowej oddzielającej nozdrza,zaburzenia smaku i węchu,trudności w oddychaniu i (lub) świszczący oddech,nieostre widzenie.
Łagodzenie objawów zapalenia błony śluzowej nosa (obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa), kichanie, świąd, uczucie zatkanego nosa oraz zmniejszenie ilości wydzieliny z nosa.

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Dorośli: zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.Aerozolu do nosa nie należy stosować w większych dawkach, częściej lub przez dłuższy czas niż zalecił to lekarz prowadzący.U niektórych pacjentów złagodzenie objawów występuje w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki leku, jednak pełne korzyści z leczenia mogą nie być obserwowane w ciągu dwóch pierwszych dni leczenia. Dlatego należy kontynuować regularne stosowanie w celu uzyskania pełnych korzyści z leczenia.Po uzyskaniu poprawy lekarz prowadzący może zalecić zmniejszenie dawki do jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.Jeżeli pacjent nie odczuwa poprawy, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W przypadku braku poprawy objawów lub poprawa jest niewystarczająca po upływie 14 dni stosowania, należy zasięgnąć porady lekarza.Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 3 miesiące bez konsultacji z lekarzem.Jeśli pacjent ma nasilone objawy kataru siennego, lekarz prowadzący może zalecić rozpoczęcie stosowania leku przed rozpoczęciem się sezonu pylenia. Pomoże to zapobiec wystąpieniu objawów kataru siennego.Pod koniec okresu pylenia może wystąpić poprawa i leczenie może nie być już konieczne.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pronasal Control to lek w formie aerozolu do nosa, którego substancją czynną jest mometazonu furoinian. Należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami. Lek ten przeznaczony jest dla osób dorosłych w celu leczenia objawów kataru siennego, który występuje w określonych porach w ciągu roku i jest reakcją alergiczną wywołaną wdychaniem pyłków drzew, traw, a także innych roślin oraz zarodników pleśni i grzybów. Pronasal Control minimalizuje obrzęk oraz podrażnienia błony śluzowej nosa, a także łagodzi objawy, takie jak kichanie, swędzenie, uczucie zatkanego nosa oraz zmniejsza ilość wydzieliny. Mometazonu furoinianu nie należy mylić ze steroidami anabolicznymi w postaci tabletek lub zastrzyków, które są używane niezgodnie z przeznaczeniem przez niektórych sportowców. Lek ten stosuje się po wcześniejszym zdiagnozowaniu kataru siennego przez lekarza.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Holandia

Dawka leku (0,1 ml) zawiera:
substancję czynną: mometazonu furoinian (w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego) 50 µg,substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa (Avicel RC-591), glicerol, benzalkoniowy chlorek, roztwór, polisorbat 80, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda do wstrzykiwań.
W celu łagodzenia objawów wywołanych katarem siennym takich jak, kichanie, swędzenie, uczucie zatkanego nosa oraz zmniejszenie ilości wydzieliny.
Jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.Jeśli u pacjenta występuje niewyleczone zakażenie błony śluzowej nosa. Stosowanie leku w czasie niewyleczonego zakażenia w obrębie jamy nosowej, np. opryszczki, może spowodować zaostrzenie objawów zakażenia. Zanim zastosuje się aerozol do nosa, należy poczekać do czasu ustąpienia zakażenia.Jeśli pacjent niedawno przebył zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub urazy nosa. Nie należy stosować aerozolu do nosa, aż do czasu zagojenia się ran.Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach wydawanych bez recepty.W przypadku leczenia alergii innymi kortykosteroidami w postaci doustnej lub zastrzyków lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi, aby zakończył ich stosowanie w momencie rozpoczęcia stosowania leku Pronasal Control.Pronasal Control zawiera 20 mikrogramów benzalkoniowego chlorku na dawkę. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie lub obrzęk wewnątrz nosa, zwłaszcza jeżeli jest stosowany przez długi czas.Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności. Okres ważności od pierwszego użycia: 8 tygodni.Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.Pronasal Control zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Pronasal Control należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą
Jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości gruźlica.Jeśli u pacjenta występuje jakikolwiek inne zakażenie.Jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków.Jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza.
Podczas stosowania leku Pronasal Control należy omówić to z lekarzem
Jeśli układ odpornościowy pacjenta nie funkcjonuje prawidłowo (występują trudności w zwalczaniu zakażenia) i pacjent miał kontakt z osobą chorą na odrę lub ospę wietrzną. Należy unikać kontaktu z osobami, u których występują te zakażenia.Jeśli u pacjenta występuje zakażenie nosa lub gardła.Jeśli lek jest stosowany kilka miesięcy lub dłużej.Jeśli pacjent ma długotrwałe podrażnienie nosa lub gardła.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania leku u kobiet w ciąży.Nie wiadomo, czy mometazonu furoinian przenika do mleka ludzkiego.Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Opis

Pronasal Control 50Mg 60 Dawek

Schering_Plough

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Po zastosowaniu leku mogą wystąpić natychmiastowe reakcje nadwrażliwości (alergiczne).Reakcje te mogą być ciężkie, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską, jeśli wystąpią objawy, takie jak:obrzęk twarzy, języka lub gardła,problemy z przełykaniem,pokrzywka,świszczący oddech lub trudności w oddychaniu.Jeśli kortykosteroidy w postaci aerozolu do nosa przyjmuje się w dużych dawkach przez długi czas, działania niepożądane mogą występować z powodu wchłaniania się leku w organizmie.Większość osób nie zgłasza żadnych działań niepożądanych po zastosowaniu aerozolu do nosa, jednak u niektórych osób po zastosowaniu leku Pronasal Control lub innego kortykosteroidu w postaci aerozolu do nosa wystąpiły następujące działania niepożądane:
Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):
ból głowy,kichanie i podrażnienie/pieczenie błony śluzowej nosa,krwawienie z nosa [występowało bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób) u pacjentów z polipami nosa, którzy stosowali dwie dawki leku Pronasal Control do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę],ból nosa lub gardła,owrzodzenie błony śluzowej nosa,zakażenie górnych dróg oddechowych
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
wzrost ciśnienia w gałce ocznej (jaskra) i (lub) zaćma powodujące zaburzenia widzenia,uszkodzenie przegrody nosowej oddzielającej nozdrza,zaburzenia smaku i węchu,trudności w oddychaniu i (lub) świszczący oddech,nieostre widzenie.
Łagodzenie objawów zapalenia błony śluzowej nosa (obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa), kichanie, świąd, uczucie zatkanego nosa oraz zmniejszenie ilości wydzieliny z nosa.

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Dorośli: zaleca się stosowanie dwóch dawek aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.Aerozolu do nosa nie należy stosować w większych dawkach, częściej lub przez dłuższy czas niż zalecił to lekarz prowadzący.U niektórych pacjentów złagodzenie objawów występuje w ciągu 12 godzin od podania pierwszej dawki leku, jednak pełne korzyści z leczenia mogą nie być obserwowane w ciągu dwóch pierwszych dni leczenia. Dlatego należy kontynuować regularne stosowanie w celu uzyskania pełnych korzyści z leczenia.Po uzyskaniu poprawy lekarz prowadzący może zalecić zmniejszenie dawki do jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego raz na dobę.Jeżeli pacjent nie odczuwa poprawy, należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W przypadku braku poprawy objawów lub poprawa jest niewystarczająca po upływie 14 dni stosowania, należy zasięgnąć porady lekarza.Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 3 miesiące bez konsultacji z lekarzem.Jeśli pacjent ma nasilone objawy kataru siennego, lekarz prowadzący może zalecić rozpoczęcie stosowania leku przed rozpoczęciem się sezonu pylenia. Pomoże to zapobiec wystąpieniu objawów kataru siennego.Pod koniec okresu pylenia może wystąpić poprawa i leczenie może nie być już konieczne.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pronasal Control to lek w formie aerozolu do nosa, którego substancją czynną jest mometazonu furoinian. Należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami. Lek ten przeznaczony jest dla osób dorosłych w celu leczenia objawów kataru siennego, który występuje w określonych porach w ciągu roku i jest reakcją alergiczną wywołaną wdychaniem pyłków drzew, traw, a także innych roślin oraz zarodników pleśni i grzybów. Pronasal Control minimalizuje obrzęk oraz podrażnienia błony śluzowej nosa, a także łagodzi objawy, takie jak kichanie, swędzenie, uczucie zatkanego nosa oraz zmniejsza ilość wydzieliny. Mometazonu furoinianu nie należy mylić ze steroidami anabolicznymi w postaci tabletek lub zastrzyków, które są używane niezgodnie z przeznaczeniem przez niektórych sportowców. Lek ten stosuje się po wcześniejszym zdiagnozowaniu kataru siennego przez lekarza.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Teva B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Holandia

Dawka leku (0,1 ml) zawiera:
substancję czynną: mometazonu furoinian (w postaci mometazonu furoinianu jednowodnego) 50 µg,substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna i karmeloza sodowa (Avicel RC-591), glicerol, benzalkoniowy chlorek, roztwór, polisorbat 80, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda do wstrzykiwań.
W celu łagodzenia objawów wywołanych katarem siennym takich jak, kichanie, swędzenie, uczucie zatkanego nosa oraz zmniejszenie ilości wydzieliny.
Jeśli pacjent ma uczulenie na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.Jeśli u pacjenta występuje niewyleczone zakażenie błony śluzowej nosa. Stosowanie leku w czasie niewyleczonego zakażenia w obrębie jamy nosowej, np. opryszczki, może spowodować zaostrzenie objawów zakażenia. Zanim zastosuje się aerozol do nosa, należy poczekać do czasu ustąpienia zakażenia.Jeśli pacjent niedawno przebył zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub urazy nosa. Nie należy stosować aerozolu do nosa, aż do czasu zagojenia się ran.Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach wydawanych bez recepty.W przypadku leczenia alergii innymi kortykosteroidami w postaci doustnej lub zastrzyków lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi, aby zakończył ich stosowanie w momencie rozpoczęcia stosowania leku Pronasal Control.Pronasal Control zawiera 20 mikrogramów benzalkoniowego chlorku na dawkę. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie lub obrzęk wewnątrz nosa, zwłaszcza jeżeli jest stosowany przez długi czas.Jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności. Okres ważności od pierwszego użycia: 8 tygodni.Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.Pronasal Control zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
Przed rozpoczęciem stosowania leku Pronasal Control należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą
Jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała kiedykolwiek w przeszłości gruźlica.Jeśli u pacjenta występuje jakikolwiek inne zakażenie.Jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków.Jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza.
Podczas stosowania leku Pronasal Control należy omówić to z lekarzem
Jeśli układ odpornościowy pacjenta nie funkcjonuje prawidłowo (występują trudności w zwalczaniu zakażenia) i pacjent miał kontakt z osobą chorą na odrę lub ospę wietrzną. Należy unikać kontaktu z osobami, u których występują te zakażenia.Jeśli u pacjenta występuje zakażenie nosa lub gardła.Jeśli lek jest stosowany kilka miesięcy lub dłużej.Jeśli pacjent ma długotrwałe podrażnienie nosa lub gardła.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania leku u kobiet w ciąży.Nie wiadomo, czy mometazonu furoinian przenika do mleka ludzkiego.Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Ceneo

Zdrowie

Leki bez recepty

Przeziębienie i grypa

Pronasal Control 50Mg 60 Dawek

klimakterium wiek, na cl, bioxsine forte, bioliq cera naczynkowa, gfr, dermena szampon przeciw wypadaniu włosów, hemoglobina niski poziom, hurtownia leków kraków, silne tabletki na trądzik na recepte, nie przyswajanie żelaza, mobemid

yyyyy