Xalgin 500 mg 12 tabl.

4,97

Ból różnego pochodzenia oraz gorączka.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Najczęstsze działania niepożądane leku to reakcje alergiczne (nadwrażliwość). Najważniejsze działania niepożądane to wstrząs (nagłe zatrzymanie krążenia) i agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby określonych krwinek białych).
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):
zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, fioletowa do ciemnoczerwonej wysypka skórna (wysypka polekowa), czasami z pęcherzykami,reakcje ze spadkiem ciśnienia krwi, spadek ciśnienia krwi (izolowana reakcja hipotensyjna), która prawdopodobnie jest spowodowana bezpośrednim działaniem produktu leczniczego i nie towarzyszą mu inne objawy reakcji nadwrażliwości. Taka reakcja powoduje silny spadek ciśnienia krwi jedynie w rzadkich przypadkach. Ryzyko wystąpienia spadku ciśnienia krwi może być zwiększone u pacjentów z bardzo wysoką gorączką. Typowe objawy znacznego spadku ciśnienia krwi to: zwiększone tętno, bladość, drżenie, zawroty głowy, nudności i utrata przytomności.
Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1 000 osób):
objawy łagodnych reakcji alergicznych (nadwrażliwości):zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (takie jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka, obrzęk),duszność,dolegliwości żołądkowo-jelitowe (takie jak nudności, zaburzenia trawienia, wymioty),łagodne reakcje mogą przechodzić w cięższe formy, takie jak:pokrzywka, która pokrywa całe ciało,ciężki obrzęk skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy, w tym okolic krtani),ciężkie skurcze mięśni oskrzelowych,zaburzenia rytmu serca,spadek ciśnienia tętniczego (niekiedy również poprzedzony jego wzrostem),wstrząs krążeniowy,pacjenci z astmą, która jest wywoływana przez leki przeciwbólowe (zespół astmy analgetycznej), zwykle wykazują nietolerancję w postaci napadów duszności,zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:wysypka skórna (wysypka grudkowo‑plamista),zaburzenia układu immunologicznego:reakcje anafilaktoidalne lub anafilaktyczne,reakcja narządów i tkanek wytwarzających krew (układ krwiotwórczy):rzadko rozwija się leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi),reakcje te mogą także wystąpić nawet wtedy, gdy metamizol sodu był wcześniej stosowany bez powikłań.
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):
zmiany zapalne błon śluzowych (np. w jamie ustnej, nosie i gardle oraz narządach płciowych lub okolicach odbytu),ból gardła,trudności w połykaniu,wysoką gorączkę,dreszcze,obrzęk węzłów chłonnych może być łagodny lub nie występować,zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, takie jak zespół Stevensa‑Johnsona (SJS) lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN),zespół astmy analgetycznej,zaburzenia czynności nerek ze zbyt małym wydalaniem moczu lub z bezmoczem,wydalanie białek krwi w moczu,zapalenie nerek.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
zaburzenia układu immunologicznego, wstrząs anafilaktyczny,zaburzenia serca Zespół Kounisa,zaburzenia naczyniowe reakcje niedociśnienia występujące podczas lub po podaniu,zaburzenia żołądkowo-jelitowe,zgłaszano przypadki występowania krwawienia żołądkowo-jelitowego (wymiotowanie krwią, czarne lub krwawe stolce).

Natychmiastowe odstawienie leku jest kluczowe dla wyzdrowienia. Jeśli występują objawy agranulocytozy, stanowczo zaleca się, aby natychmiast przerwać stosowanie leku, zamiast czekać najpierw na wyniki badań laboratoryjnych.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

STADA Arzneimittel AG
tadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel Niemcy

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli: 500 mg lub 1000 mg (1 lub 2 tabletki) w dawce pojedynczej. Nie należy przyjmować jednorazowo więcej niż 1 g metamizolu sodowego jednowodnego, a w ciągu doby nie więcej niż 3 g (6 tabletek).
Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

1 tabletka zawiera:
substancja czynna: metamizol sodowy jednowodny 500 mg, substancje pomocnicze: skrobia żelowana kukurydziana, makrogol 6000, krospowidon (typ A), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.
Lek zawiera 32,7 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej tabletce. Odpowiada to 1,64% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych (2 g).

Xalgin to lek w postaci tabletek, którego substancją czynną jest metamizol sodowy jednowodny. Lek ten przeznaczony jest do stosowania przez osoby dorosłe w przypadku bólu o dużym nasileniu różnego pochodzenia oraz w przypadku występowania gorączki. Xalgin stosuje się w krótkotrwałym leczeniu, gdy innego leku nie wolno zastosować lub jest on nieskuteczny.
Jeśli pacjent ma uczulenie na metamizol sodu lub inne pirazolony (np. propyfenazon, fenazon), lub pirazolidyny (np. fenylobutazon, oksyfenylobutazon; dotyczy to także pacjentów, u których po zastosowaniu tych leków wystąpiły działania niepożądane, np. agranulocytoza), lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.Jeśli u pacjenta występuje znana nietolerancja na leki przeciwbólowe (zespół astmy analgetycznej lub nietolerancja leków przeciwbólowych objawiająca się pokrzywką i (lub) obrzękiem naczynioruchowym), nieżytem nosa, skurczem oskrzeli; dotyczy to pacjentów, u których po ekspozycji na działanie leków przeciwbólowych, takich jak salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen, występuje skurcz oskrzeli (nagłe zwężenie dolnych dróg oddechowych) lub inne objawy reakcji nadwrażliwości.Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności szpiku kostnego np. po leczeniu cytostatykami (leki stosowane w leczeniu nowotworu).Jeśli u pacjenta występują zaburzenia wytwarzania krwi (choroby układu krwiotwórczego).Jeśli u pacjenta występuje uwarunkowany genetycznie niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (wada wrodzona wiążąca się z ryzykiem rozpadu czerwonych krwinek),Jeśli u pacjenta występuje ostra przerywana porfiria wątrobowa (choroba dziedziczna wiążąca się z zaburzeniami syntezy hemoglobiny), ponieważ istnieje ryzyko wywołania napadu porfirii.Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.Lek Xalgin zawiera pochodną pirazolonu, metamizol, którego stosowanie wiąże się z zagrażającym życiu, ryzykiem wstrząsu (nagłe zatrzymanie krążenia) i agranulocytozy (ostre zaburzenie spowodowane przez znaczne zmniejszenie liczby określonych krwinek białych).Nie należy stosować leku bez porozumienia się z lekarzem:jeśli istnieje zwiększone ryzyko ciężkich reakcji nadwrażliwości na lek,u pacjentów z nadwrażliwością, przewlekłą pokrzywką lub chorobą atopową,u pacjentów z napadami bezdechu z powodu skurczenia oskrzelików (astma oskrzelowa), zwłaszcza jeśli u pacjenta występuje również zapalenie nosa i zatok oraz polipy nosa,u pacjentów z nietolerancją leków przeciwbólowych (stosowanych w leczeniu bólu, schorzeń reumatycznych), z objawami takimi jak świąd i obrzęk (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy),u pacjentów z nadwrażliwością na substancje barwnikowe (np. tartrazyna) lub środki konserwujące (np. benzoesany),u pacjentów z nietolerancją alkoholu, w wyniku której pacjent reaguje kichaniem, łzawieniem oczu i silnym zaczerwienieniem twarzy nawet na niewielkie ilości alkoholu; taka nietolerancja alkoholu może być oznaką dotychczas nierozpoznanej nietolerancji leków przeciwbólowych,jeśli istnieje zwiększone ryzyko spadku ciśnienia krwi lub jego spadek stwarza szczególne zagrożenie dla życia,u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi (wcześniej istniejące niedociśnienie tętnicze), poważne odwodnienie lub słabe krążenie krwi, lub we wczesnych stadiach niewydolności krążenia (np. w przypadku zawału serca lub ciężkich urazów),jeśli pacjent ma wysoką gorączkę,jeśli pacjent ma ciężką chorobę niedokrwienną serca lub jakiekolwiek istotne zwężenie naczyń krwionośnych, jak ograniczenie dopływu krwi do mózgu,jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby.Lek Xalgin należy stosować wyłącznie po starannym rozważeniu korzyści i ryzyka, wraz z odpowiednimi środkami ostrożności.Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, osłabiony lub z obniżonym klirensem kreatyniny szybkość eliminacji metabolitów metamizolu sodu jednowodnego może być zmniejszona.W razie wystąpienia ciężkich działań niepożądanych należy zaprzestać stosowanie leku i natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży.
Ciąża, karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W zalecanym zakresie dawek nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych wpływających na zdolności reagowania lub koncentracji.Ze względów ostrożności należy jednak rozważyć możliwość wystąpienia takich działań niepożądanych – przynajmniej przy większych dawkach i powstrzymać się od obsługiwania maszyn, prowadzenia pojazdów i innych czynności obciążonych ryzykiem. Dotyczy to szczególnie pacjentów spożywających alkohol.Substancje czynne należące do grupy pirazolonów (do której należy również metamizol sodu) wykazują znany potencjał powodowania interakcji z następującymi lekami:chloropromazyna (stosowana w leczeniu niektórych objawów choroby psychicznej), połączenie metamizolu i chloropromazyny może powodować ciężką hipotermię (zbyt niska temperatura ciała),doustne leki przeciwzakrzepowe – zapobiegające krzepnięciu krwi,kwas acetylosalicylowy – jednoczesne stosowanie metamizolu może zmniejszać działanie kwasu acetylosalicylowego na krzepnięcie krwi, a efekt rozrzedzenia krwi może być obniżony. Dlatego metamizol powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów otrzymujących kwas acetylosalicylowy w małej dawce w celu zapobiegania zawałom lub udarom,kaptopryl – lek obniżający wysokie ciśnienie krwi i leki stosowane w niektórych chorobach serca,lit – lek stosowany w leczeniu chorób psychicznych,metotreksat – lek stosowany w leczeniu nowotworu lub niektórych schorzeń reumatycznych,triamteren – lek zwiększający ilość wydalanego moczu,leki przeciwnadciśnieniowe (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego) i diuretyki (leki moczopędne) mogą wpływać na skuteczność tych leków.Lek może zmniejszać stężenie cyklosporyny we krwi (lek stosowany w celu supresji układu immunologicznego). W przypadku jednoczesnego podawania może być konieczne zwiększenie dawkowania cyklosporyny,Metamizol może powodować obniżenie stężenia bupropionu (stosowanego w leczeniu depresji lub jako pomoc w rzuceniu palenia) w surowicy krwi i jego działanie. Z tego względu zalecane jest zachowanie ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu metamizolu i bupropionu.

Opis

Xalgin 500 mg 12 tabl.

STADA

Ból różnego pochodzenia oraz gorączka.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Najczęstsze działania niepożądane leku to reakcje alergiczne (nadwrażliwość). Najważniejsze działania niepożądane to wstrząs (nagłe zatrzymanie krążenia) i agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby określonych krwinek białych).
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):
zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, fioletowa do ciemnoczerwonej wysypka skórna (wysypka polekowa), czasami z pęcherzykami,reakcje ze spadkiem ciśnienia krwi, spadek ciśnienia krwi (izolowana reakcja hipotensyjna), która prawdopodobnie jest spowodowana bezpośrednim działaniem produktu leczniczego i nie towarzyszą mu inne objawy reakcji nadwrażliwości. Taka reakcja powoduje silny spadek ciśnienia krwi jedynie w rzadkich przypadkach. Ryzyko wystąpienia spadku ciśnienia krwi może być zwiększone u pacjentów z bardzo wysoką gorączką. Typowe objawy znacznego spadku ciśnienia krwi to: zwiększone tętno, bladość, drżenie, zawroty głowy, nudności i utrata przytomności.
Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1 000 osób):
objawy łagodnych reakcji alergicznych (nadwrażliwości):zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (takie jak świąd, pieczenie, zaczerwienienie, pokrzywka, obrzęk),duszność,dolegliwości żołądkowo-jelitowe (takie jak nudności, zaburzenia trawienia, wymioty),łagodne reakcje mogą przechodzić w cięższe formy, takie jak:pokrzywka, która pokrywa całe ciało,ciężki obrzęk skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy, w tym okolic krtani),ciężkie skurcze mięśni oskrzelowych,zaburzenia rytmu serca,spadek ciśnienia tętniczego (niekiedy również poprzedzony jego wzrostem),wstrząs krążeniowy,pacjenci z astmą, która jest wywoływana przez leki przeciwbólowe (zespół astmy analgetycznej), zwykle wykazują nietolerancję w postaci napadów duszności,zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:wysypka skórna (wysypka grudkowo‑plamista),zaburzenia układu immunologicznego:reakcje anafilaktoidalne lub anafilaktyczne,reakcja narządów i tkanek wytwarzających krew (układ krwiotwórczy):rzadko rozwija się leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi),reakcje te mogą także wystąpić nawet wtedy, gdy metamizol sodu był wcześniej stosowany bez powikłań.
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):
zmiany zapalne błon śluzowych (np. w jamie ustnej, nosie i gardle oraz narządach płciowych lub okolicach odbytu),ból gardła,trudności w połykaniu,wysoką gorączkę,dreszcze,obrzęk węzłów chłonnych może być łagodny lub nie występować,zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, takie jak zespół Stevensa‑Johnsona (SJS) lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (TEN),zespół astmy analgetycznej,zaburzenia czynności nerek ze zbyt małym wydalaniem moczu lub z bezmoczem,wydalanie białek krwi w moczu,zapalenie nerek.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
zaburzenia układu immunologicznego, wstrząs anafilaktyczny,zaburzenia serca Zespół Kounisa,zaburzenia naczyniowe reakcje niedociśnienia występujące podczas lub po podaniu,zaburzenia żołądkowo-jelitowe,zgłaszano przypadki występowania krwawienia żołądkowo-jelitowego (wymiotowanie krwią, czarne lub krwawe stolce).

Natychmiastowe odstawienie leku jest kluczowe dla wyzdrowienia. Jeśli występują objawy agranulocytozy, stanowczo zaleca się, aby natychmiast przerwać stosowanie leku, zamiast czekać najpierw na wyniki badań laboratoryjnych.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

STADA Arzneimittel AG
tadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel Niemcy

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli: 500 mg lub 1000 mg (1 lub 2 tabletki) w dawce pojedynczej. Nie należy przyjmować jednorazowo więcej niż 1 g metamizolu sodowego jednowodnego, a w ciągu doby nie więcej niż 3 g (6 tabletek).
Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

1 tabletka zawiera:
substancja czynna: metamizol sodowy jednowodny 500 mg, substancje pomocnicze: skrobia żelowana kukurydziana, makrogol 6000, krospowidon (typ A), magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.
Lek zawiera 32,7 mg sodu (głównego składnika soli kuchennej) w każdej tabletce. Odpowiada to 1,64% maksymalnej zalecanej dobowej dawki sodu w diecie u osób dorosłych (2 g).

Xalgin to lek w postaci tabletek, którego substancją czynną jest metamizol sodowy jednowodny. Lek ten przeznaczony jest do stosowania przez osoby dorosłe w przypadku bólu o dużym nasileniu różnego pochodzenia oraz w przypadku występowania gorączki. Xalgin stosuje się w krótkotrwałym leczeniu, gdy innego leku nie wolno zastosować lub jest on nieskuteczny.
Jeśli pacjent ma uczulenie na metamizol sodu lub inne pirazolony (np. propyfenazon, fenazon), lub pirazolidyny (np. fenylobutazon, oksyfenylobutazon; dotyczy to także pacjentów, u których po zastosowaniu tych leków wystąpiły działania niepożądane, np. agranulocytoza), lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.Jeśli u pacjenta występuje znana nietolerancja na leki przeciwbólowe (zespół astmy analgetycznej lub nietolerancja leków przeciwbólowych objawiająca się pokrzywką i (lub) obrzękiem naczynioruchowym), nieżytem nosa, skurczem oskrzeli; dotyczy to pacjentów, u których po ekspozycji na działanie leków przeciwbólowych, takich jak salicylany, paracetamol lub inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, takie jak: diklofenak, ibuprofen, indometacyna lub naproksen, występuje skurcz oskrzeli (nagłe zwężenie dolnych dróg oddechowych) lub inne objawy reakcji nadwrażliwości.Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności szpiku kostnego np. po leczeniu cytostatykami (leki stosowane w leczeniu nowotworu).Jeśli u pacjenta występują zaburzenia wytwarzania krwi (choroby układu krwiotwórczego).Jeśli u pacjenta występuje uwarunkowany genetycznie niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (wada wrodzona wiążąca się z ryzykiem rozpadu czerwonych krwinek),Jeśli u pacjenta występuje ostra przerywana porfiria wątrobowa (choroba dziedziczna wiążąca się z zaburzeniami syntezy hemoglobiny), ponieważ istnieje ryzyko wywołania napadu porfirii.Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.Lek Xalgin zawiera pochodną pirazolonu, metamizol, którego stosowanie wiąże się z zagrażającym życiu, ryzykiem wstrząsu (nagłe zatrzymanie krążenia) i agranulocytozy (ostre zaburzenie spowodowane przez znaczne zmniejszenie liczby określonych krwinek białych).Nie należy stosować leku bez porozumienia się z lekarzem:jeśli istnieje zwiększone ryzyko ciężkich reakcji nadwrażliwości na lek,u pacjentów z nadwrażliwością, przewlekłą pokrzywką lub chorobą atopową,u pacjentów z napadami bezdechu z powodu skurczenia oskrzelików (astma oskrzelowa), zwłaszcza jeśli u pacjenta występuje również zapalenie nosa i zatok oraz polipy nosa,u pacjentów z nietolerancją leków przeciwbólowych (stosowanych w leczeniu bólu, schorzeń reumatycznych), z objawami takimi jak świąd i obrzęk (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy),u pacjentów z nadwrażliwością na substancje barwnikowe (np. tartrazyna) lub środki konserwujące (np. benzoesany),u pacjentów z nietolerancją alkoholu, w wyniku której pacjent reaguje kichaniem, łzawieniem oczu i silnym zaczerwienieniem twarzy nawet na niewielkie ilości alkoholu; taka nietolerancja alkoholu może być oznaką dotychczas nierozpoznanej nietolerancji leków przeciwbólowych,jeśli istnieje zwiększone ryzyko spadku ciśnienia krwi lub jego spadek stwarza szczególne zagrożenie dla życia,u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi (wcześniej istniejące niedociśnienie tętnicze), poważne odwodnienie lub słabe krążenie krwi, lub we wczesnych stadiach niewydolności krążenia (np. w przypadku zawału serca lub ciężkich urazów),jeśli pacjent ma wysoką gorączkę,jeśli pacjent ma ciężką chorobę niedokrwienną serca lub jakiekolwiek istotne zwężenie naczyń krwionośnych, jak ograniczenie dopływu krwi do mózgu,jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby.Lek Xalgin należy stosować wyłącznie po starannym rozważeniu korzyści i ryzyka, wraz z odpowiednimi środkami ostrożności.Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, osłabiony lub z obniżonym klirensem kreatyniny szybkość eliminacji metabolitów metamizolu sodu jednowodnego może być zmniejszona.W razie wystąpienia ciężkich działań niepożądanych należy zaprzestać stosowanie leku i natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży.
Ciąża, karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W zalecanym zakresie dawek nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych wpływających na zdolności reagowania lub koncentracji.Ze względów ostrożności należy jednak rozważyć możliwość wystąpienia takich działań niepożądanych – przynajmniej przy większych dawkach i powstrzymać się od obsługiwania maszyn, prowadzenia pojazdów i innych czynności obciążonych ryzykiem. Dotyczy to szczególnie pacjentów spożywających alkohol.Substancje czynne należące do grupy pirazolonów (do której należy również metamizol sodu) wykazują znany potencjał powodowania interakcji z następującymi lekami:chloropromazyna (stosowana w leczeniu niektórych objawów choroby psychicznej), połączenie metamizolu i chloropromazyny może powodować ciężką hipotermię (zbyt niska temperatura ciała),doustne leki przeciwzakrzepowe – zapobiegające krzepnięciu krwi,kwas acetylosalicylowy – jednoczesne stosowanie metamizolu może zmniejszać działanie kwasu acetylosalicylowego na krzepnięcie krwi, a efekt rozrzedzenia krwi może być obniżony. Dlatego metamizol powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów otrzymujących kwas acetylosalicylowy w małej dawce w celu zapobiegania zawałom lub udarom,kaptopryl – lek obniżający wysokie ciśnienie krwi i leki stosowane w niektórych chorobach serca,lit – lek stosowany w leczeniu chorób psychicznych,metotreksat – lek stosowany w leczeniu nowotworu lub niektórych schorzeń reumatycznych,triamteren – lek zwiększający ilość wydalanego moczu,leki przeciwnadciśnieniowe (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego) i diuretyki (leki moczopędne) mogą wpływać na skuteczność tych leków.Lek może zmniejszać stężenie cyklosporyny we krwi (lek stosowany w celu supresji układu immunologicznego). W przypadku jednoczesnego podawania może być konieczne zwiększenie dawkowania cyklosporyny,Metamizol może powodować obniżenie stężenia bupropionu (stosowanego w leczeniu depresji lub jako pomoc w rzuceniu palenia) w surowicy krwi i jego działanie. Z tego względu zalecane jest zachowanie ostrożności przy jednoczesnym stosowaniu metamizolu i bupropionu.

Ceneo

Zdrowie

Leki bez recepty

Przeciwbólowe

Xalgin 500 mg 12 tabl.

co na tradzik, mecortolon n, slim strong, czosnek na co pomaga, regenerum do paznokci lakier opinie, emotopic balsam, nasometin ulotka, normaderm phytosolution krem, tabletki 48 po, co to jest saturacja płuc, fsh, skurcz mięśni gładkich

yyyyy