Iburapid 400 mg 20 tabl

5,79

Iburapid jest lekiem zawierającym ibuprofen, zaliczanym do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), o działaniu leczniczym: przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Stosowany jest w celu łagodzenia i zwalczania:
bólu różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym ból głowy (m.in. ból napięciowy i migrena), bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu,gorączki różnego pochodzenia, w tym w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych,bolesnego miesiączkowania.

Wskazania
Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle kostne i stawowe; bolesne miesiączkowanie; gorączka (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

Skład
1 tabletka zawiera:

substancję czynną: ibuprofen (Ibuprofenum) 400mg,substancje pomocnicze: rdzeń tabletki (celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, powidon K30, talk, dimetykon, krzemionka koloidalna bezwodna), otoczka tabletki (talk, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, czerwień koszenilowa (E 124), azorubina (E 122), dimetykon).

Działanie
Przeciwbólowe, przeciwgorączowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież (w wieku od 12 lat) o masie ciała 40 kg i większej: 1 tabletka (400mg).W razie konieczności można przyjąć dodatkową dawkę 400mg ibuprofenu (1 tabletka). Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien być ustalany odpowiednio do występujących objawów i przy uwzględnieniu maksymalnej zalecanej dawki dobowej. Nie powinien być on krótszy niż 6 godzin. W ciągu 24 godzin nie należy przekraczać całkowitej dawki 1200 mg ibuprofenu (3 tabletki). Dawkowanie w przypadku migrenowego bólu głowy:1 tabletka (400 mg) w dawce pojedynczej. W razie konieczności 1 tabletka (400 mg) co 4 – 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa ibuprofenu nie powinna przekraczać 3 tabletke (1200mg).

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przyjmowanie leku należy ograniczyć do maksymalnie dwóch lub trzech dni w tygodniu. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza. W razie przyjęcia większej niż zalecana, dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Obserwowano różnego stopnia nasilenie działań niepożądanych. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.Uczulenie na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy lub na inne substancje.Występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry i błon śluzowych charakteryzujące się występowaniem obrzęków), skurczu oskrzeli, nieżytu nosa (kataru) lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ.Ciężka niewydolność nerek i/lub wątroby.Choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy (czynnej lub w wywiadzie), perforacja lub krwawienie, również występującego po zastosowaniu NLPZ.Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA).Ciężkie nadciśnienie tętnicze, krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie, niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym nawodnieniem).Skaza krwotoczna (skłonności do krwawień w obrębie np. skóry i błon śluzowych, nosa, układu pokarmowego) oraz przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych.Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2.Ostatni trymestr ciąży.Młodzież o masie ciała poniżej 40 kg i dzieci.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować leku w przypadku uszkodzenia blistra. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane
Iburapid jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W związku z leczeniem lekami z grupy NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Przyjmowanie leków, zawierających w swoim składzie ibuprofen, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Wzrost ryzyka następuje w przypadku stosowania dużych dawek leku i w przypadku stosowania leku przez długi okres czasu.

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób):

wysypki,niestrawność, ból brzucha, nudności,bóle głowy,zaburzenia widzenia,pokrzywka i świąd.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób):
biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka,depresja, dezorientacja, omamy, bezsenność,zawroty głowy, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia,niedowidzenie toksyczne,szumy uszne,zmniejszenie wartości hemoglobiny i hematokrytu, hamowanie agregacji płytek, przedłużony czas krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):
zaburzenia wskaźników morfologii krwi (anemia, leukopenia – zmniejszenie liczby białych krwinek – leukocytów, trombocytopenia – zmniejszenie liczby płytek krwi, pancytopenia – niedobór wszystkich prawidłowych krwinek: czerwonych, białych i płytek krwi, agranulocytoza – brak pewnego rodzaju krwinek białych – granulocytów),zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania,rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ciężki, zagrażający życiu typ reakcji alergicznej), toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka,smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna,choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja, szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat,aseptyczne zapalenie opon mózgowych,obrzęki, dysuria (dyskomfort towarzyszący oddawaniu moczu), zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia mocznika w surowicy, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi (retencja sodu).U pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja; obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca związana ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w dużych dawkach; nadciśnienie tętnicze.
Występowanie działań niepożądanych można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres, konieczny do opanowania objawów.

Interakcje
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Iburapid z innymi lekami

Lek Iburapid należy stosować ostrożnie w połączeniu z:kwasem acetylosalicylowym,innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 lub glukokortykosteroidami,lekami obniżającymi ciśnienie krwi (inhibitorami ACE, takie jak captopril, lekami betaadrenolitycznymi, takie jak leki zawierające atenolol, lekami będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan),lekami moczopędnymi,lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas,lekami o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzającymi krew/zapobiegającymi powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna),litem,metotreksatem,fenytoiną,glikozydami nasercowymi,inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI),aminoglikozydami,takrolimusem, cyklosporyną,cholestyraminą,probenecydem lub sulfinpyrazonem,antybiotykami z grupy chinolonów,pochodnymi sulfonylomocznika,zydowudyną,mifeprystonem.

Iburapid z jedzeniem, piciem i alkoholem

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku Iburapid podczas posiłków. Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on nasilać działania niepożądane leku Iburapid, szczególnie ze strony przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Nie wolno przyjmować leku Iburapid w ostatnich 3 miesiącach ciąży.O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy unikać stosowania tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży.Lek przenika do mleka kobiecego, ale można go stosować podczas karmienia piersią, jeśli jest stosowany w zalecanej dawce i przez możliwie najkrótszy czas.Lek ten należy do grupy leków (NLPZ), które mogą zaburzać płodność kobiet. Stosowanie tego leku nie jest zalecane w przypadku kobiet starających się zajść w ciążę (działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii).Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.Zasadniczo ibuprofen nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak: zmęczenie, senność, zawroty głowy (zgłaszanych jako częste) i zaburzeń widzenia (zgłaszanych jako niezbyt częste) podczas stosowania dużych dawek, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona w pojedynczych przypadkach (działanie to może być nasilone w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu).Lek Iburapid zawiera laktozę: należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów. Lek Iburapid zawiera czerwień koszenilową (E 124) i azorubinę (E 122): może powodować reakcje alergiczne. Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Iburapid należy skonsultować się z lekarzem i/lub farmaceutą.Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania leku:u osób z zaburzoną czynnością wątroby i (lub) nerek oraz układu krążenia,u osób z astmą oskrzelową lub alergią,u osób, u których obserwowano katar sienny, polipy nosa i przewlekłe obturacyjne choroby układu oddechowego, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych;u osób, u których występuje toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej,w trakcie ospy wietrznej,u osób, u których występują dziedziczne schorzenia układu krwiotwórczego (ostra porfiria przerywana),u osób z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna),u osób z zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, zawałem mięśnia sercowego lub niewydolnością serca w wywiadzie,u osób jednocześnie przyjmujących leki przeciwzakrzepowe oraz z zaburzeniami krzepnięcia krwi,u osób z zaburzeniami tworzenia się czerwonych krwinek,u osób z cukrzycą,bezpośrednio po dużym zabiegu operacyjnym.
Dzieci i młodzież:u odwodnionych dzieci i młodzieży istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.Osoby w wieku powyżej 65 lat:istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, niż u pacjentów młodszych. Podczas długotrwałego stosowania leku zwłaszcza u osób z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat, istnieje ryzyko krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji.W przypadku wystąpienia wszelkich nietypowych objawów ze strony układu pokarmowego zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, przyjmowanie leku należy natychmiast przerwać i powiadomić lekarza.Należy zachować ostrożność stosując Iburapid u pacjentów stosujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego lub mogą zwiększać ryzyko krwawień, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe jak warfaryna (acenokumarol) lub leki antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy. Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek. Podczas długotrwałego stosowania leku Iburapid, wymagane jest regularne kontrolowanie wskaźników czynności wątroby, czynności nerek oraz morfologii krwi. Lek może maskować objawy istniejącego zakażenia. Podczas długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych może wystąpić ból głowy, którego nie należy leczyć poprzez zwiększanie dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem, jeśli pomimo przyjmowania leku Iburapid często występują bóle głowy.

Podmiot odpowiedzialny
„Nord Farm” Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Opis

Iburapid 400 mg 20 tabl

Nord_Farm

Iburapid jest lekiem zawierającym ibuprofen, zaliczanym do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), o działaniu leczniczym: przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Stosowany jest w celu łagodzenia i zwalczania:
bólu różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym ból głowy (m.in. ból napięciowy i migrena), bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu,gorączki różnego pochodzenia, w tym w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych,bolesnego miesiączkowania.

Wskazania
Dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe, bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, bóle kostne i stawowe; bolesne miesiączkowanie; gorączka (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych).

Skład
1 tabletka zawiera:

substancję czynną: ibuprofen (Ibuprofenum) 400mg,substancje pomocnicze: rdzeń tabletki (celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, powidon K30, talk, dimetykon, krzemionka koloidalna bezwodna), otoczka tabletki (talk, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, czerwień koszenilowa (E 124), azorubina (E 122), dimetykon).

Działanie
Przeciwbólowe, przeciwgorączowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież (w wieku od 12 lat) o masie ciała 40 kg i większej: 1 tabletka (400mg).W razie konieczności można przyjąć dodatkową dawkę 400mg ibuprofenu (1 tabletka). Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien być ustalany odpowiednio do występujących objawów i przy uwzględnieniu maksymalnej zalecanej dawki dobowej. Nie powinien być on krótszy niż 6 godzin. W ciągu 24 godzin nie należy przekraczać całkowitej dawki 1200 mg ibuprofenu (3 tabletki). Dawkowanie w przypadku migrenowego bólu głowy:1 tabletka (400 mg) w dawce pojedynczej. W razie konieczności 1 tabletka (400 mg) co 4 – 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa ibuprofenu nie powinna przekraczać 3 tabletke (1200mg).

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przyjmowanie leku należy ograniczyć do maksymalnie dwóch lub trzech dni w tygodniu. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza. W razie przyjęcia większej niż zalecana, dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Obserwowano różnego stopnia nasilenie działań niepożądanych. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.Uczulenie na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy lub na inne substancje.Występowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego (choroby skóry i błon śluzowych charakteryzujące się występowaniem obrzęków), skurczu oskrzeli, nieżytu nosa (kataru) lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ.Ciężka niewydolność nerek i/lub wątroby.Choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy (czynnej lub w wywiadzie), perforacja lub krwawienie, również występującego po zastosowaniu NLPZ.Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA).Ciężkie nadciśnienie tętnicze, krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie, niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym nawodnieniem).Skaza krwotoczna (skłonności do krwawień w obrębie np. skóry i błon śluzowych, nosa, układu pokarmowego) oraz przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych.Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2.Ostatni trymestr ciąży.Młodzież o masie ciała poniżej 40 kg i dzieci.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować leku w przypadku uszkodzenia blistra. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane
Iburapid jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W związku z leczeniem lekami z grupy NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Przyjmowanie leków, zawierających w swoim składzie ibuprofen, może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Wzrost ryzyka następuje w przypadku stosowania dużych dawek leku i w przypadku stosowania leku przez długi okres czasu.

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób):

wysypki,niestrawność, ból brzucha, nudności,bóle głowy,zaburzenia widzenia,pokrzywka i świąd.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób):
biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka,depresja, dezorientacja, omamy, bezsenność,zawroty głowy, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia,niedowidzenie toksyczne,szumy uszne,zmniejszenie wartości hemoglobiny i hematokrytu, hamowanie agregacji płytek, przedłużony czas krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):
zaburzenia wskaźników morfologii krwi (anemia, leukopenia – zmniejszenie liczby białych krwinek – leukocytów, trombocytopenia – zmniejszenie liczby płytek krwi, pancytopenia – niedobór wszystkich prawidłowych krwinek: czerwonych, białych i płytek krwi, agranulocytoza – brak pewnego rodzaju krwinek białych – granulocytów),zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania,rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ciężki, zagrażający życiu typ reakcji alergicznej), toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka,smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna,choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja, szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat,aseptyczne zapalenie opon mózgowych,obrzęki, dysuria (dyskomfort towarzyszący oddawaniu moczu), zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia mocznika w surowicy, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi (retencja sodu).U pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) podczas leczenia ibuprofenem odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja; obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca związana ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w dużych dawkach; nadciśnienie tętnicze.
Występowanie działań niepożądanych można zminimalizować poprzez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez najkrótszy okres, konieczny do opanowania objawów.

Interakcje
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Iburapid z innymi lekami

Lek Iburapid należy stosować ostrożnie w połączeniu z:kwasem acetylosalicylowym,innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2 lub glukokortykosteroidami,lekami obniżającymi ciśnienie krwi (inhibitorami ACE, takie jak captopril, lekami betaadrenolitycznymi, takie jak leki zawierające atenolol, lekami będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan),lekami moczopędnymi,lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas,lekami o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzającymi krew/zapobiegającymi powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna),litem,metotreksatem,fenytoiną,glikozydami nasercowymi,inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI),aminoglikozydami,takrolimusem, cyklosporyną,cholestyraminą,probenecydem lub sulfinpyrazonem,antybiotykami z grupy chinolonów,pochodnymi sulfonylomocznika,zydowudyną,mifeprystonem.

Iburapid z jedzeniem, piciem i alkoholem

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. U osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie leku Iburapid podczas posiłków. Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on nasilać działania niepożądane leku Iburapid, szczególnie ze strony przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.Nie wolno przyjmować leku Iburapid w ostatnich 3 miesiącach ciąży.O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy unikać stosowania tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży.Lek przenika do mleka kobiecego, ale można go stosować podczas karmienia piersią, jeśli jest stosowany w zalecanej dawce i przez możliwie najkrótszy czas.Lek ten należy do grupy leków (NLPZ), które mogą zaburzać płodność kobiet. Stosowanie tego leku nie jest zalecane w przypadku kobiet starających się zajść w ciążę (działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii).Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.Zasadniczo ibuprofen nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych, takich jak: zmęczenie, senność, zawroty głowy (zgłaszanych jako częste) i zaburzeń widzenia (zgłaszanych jako niezbyt częste) podczas stosowania dużych dawek, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona w pojedynczych przypadkach (działanie to może być nasilone w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu).Lek Iburapid zawiera laktozę: należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów. Lek Iburapid zawiera czerwień koszenilową (E 124) i azorubinę (E 122): może powodować reakcje alergiczne. Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Iburapid należy skonsultować się z lekarzem i/lub farmaceutą.Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania leku:u osób z zaburzoną czynnością wątroby i (lub) nerek oraz układu krążenia,u osób z astmą oskrzelową lub alergią,u osób, u których obserwowano katar sienny, polipy nosa i przewlekłe obturacyjne choroby układu oddechowego, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych;u osób, u których występuje toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej,w trakcie ospy wietrznej,u osób, u których występują dziedziczne schorzenia układu krwiotwórczego (ostra porfiria przerywana),u osób z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna),u osób z zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, zawałem mięśnia sercowego lub niewydolnością serca w wywiadzie,u osób jednocześnie przyjmujących leki przeciwzakrzepowe oraz z zaburzeniami krzepnięcia krwi,u osób z zaburzeniami tworzenia się czerwonych krwinek,u osób z cukrzycą,bezpośrednio po dużym zabiegu operacyjnym.
Dzieci i młodzież:u odwodnionych dzieci i młodzieży istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.Osoby w wieku powyżej 65 lat:istnieje większe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, niż u pacjentów młodszych. Podczas długotrwałego stosowania leku zwłaszcza u osób z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie u osób w wieku powyżej 65 lat, istnieje ryzyko krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji.W przypadku wystąpienia wszelkich nietypowych objawów ze strony układu pokarmowego zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, przyjmowanie leku należy natychmiast przerwać i powiadomić lekarza.Należy zachować ostrożność stosując Iburapid u pacjentów stosujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego lub mogą zwiększać ryzyko krwawień, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe jak warfaryna (acenokumarol) lub leki antyagregacyjne jak kwas acetylosalicylowy. Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek. Podczas długotrwałego stosowania leku Iburapid, wymagane jest regularne kontrolowanie wskaźników czynności wątroby, czynności nerek oraz morfologii krwi. Lek może maskować objawy istniejącego zakażenia. Podczas długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych może wystąpić ból głowy, którego nie należy leczyć poprzez zwiększanie dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem, jeśli pomimo przyjmowania leku Iburapid często występują bóle głowy.

Podmiot odpowiedzialny
„Nord Farm” Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Ceneo

Zdrowie

Leki bez recepty

Przeciwbólowe

Iburapid 400 mg 20 tabl

zasiłek opiekuńczy covid ile wynosi, nutramigen 1 opinie, milgamma zastrzyki ulotka, 3 migdał, maść niedźwiedzia silne grzanie, co na ból wątroby, ziaja glitter, propranolol a alkohol, brh grupa krwi, pierwsze objawy po zapłodnieniu, test czy jestem w ciąży, trioxal bez recepty

yyyyy